Podrška za odabir proizvoda

Boja
Pribor za kuhinjske nape by Miele

Pribor za kuhinjske nape

Filteri, oprema za ugradnju

 • Za umetanje u otvor stolne nape Korištenje tijekom postupka pripreme  Jednostavno pranje u perilici posuđa 

 • za povezivanje više SmartLine elemenata u jednom otvoru. Uporaba pri montaži više elemenata jedan pored drugog Uključujući opruga sa stezaljkama za fiksiranje u otvoru

 • za alternativni odsis prema gore Za DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6796 W i DA 6996 W Fleksibilni kamini visine od 365-660 mm Širina kamina 340 mm Dubina kamina 270 mm Uključujući materijal za pričvršćivanje u zid

 • Grafitno sivi dimovod za alternativni odsis prema gore Za DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6796 W i DA 6996 W Fleksibilni kamini visine od 365-660 mm Širina kamina 340 mm Dubina kamina 270 mm Uključujući materijal za pričvršćivanje u zid

 • za alternativni odsis prema gore Za DA 7198 W Fleksibilni kamini visine od 365-660 mm Širina kamina 340 mm Dubina kamina 270 mm Uključujući materijal za pričvršćivanje u zid

 • Dimovod od plemenitog čelika za alternativni odsis prema gore Za DA 909x W   Fleksibilna visina dimovoda od 380-740 mm  Širina dimovoda 290 mm Dubina dimovoda 170 mm  Uključujući materijal za pričvršćivanje u zid

 • za potpunu integraciju DA 336x/DA 34xx. Mogućnost potpune integracije DA 336x/DA 34xx Montaža DA 3496 u ormar (npr. 60 cm) s DAR 3000 nije moguća Napa u visećem ormaru nije vidljiva


 • za praktično upravljanje napama uz con@ctivity 2.0. Za uključivanje i isključivanje ventilatora Za upravljanje razinama snage Za uključivanje i isključivanje svjetla na polju za kuhanje Za uključivanje upravljanja trajanja funkcije naknadnog rada 10 m dometa - uključujući baterije

 • za smanjivanje buke zraka i motora. Dio za smanjivanje buke u napama Smanjenje razine buke do 4,5 db(A) re 1 pW Duljina 250 mm raspolaže sa svake strane s priključnim nastavcima od 150 mm

 • Za prilagodbu stropnog osvjetljenja osvjetljenju kuhinjske nape. Set se sastoji od 4 LED sijalice po 3 W (uklj. trafo) S montažnim oprugama za jednostavnu ugradnju u strop Osvjetljenje se sastoji od LED lampi Korištene LED lampe imaju energetski razred A - A++

 • za efikasan i individualni protok zraka. Za higijen. odzračivanje u načinu rada na odvod i kruženje zraka Optimalne karakteristike strujanja Poštujte lokalne propise Od bijele plastike, teško zapaljivo Adapter četvrtasti - okrugli

 • za efikasan i individualni protok zraka. Integri. profili za provođ. zraka za optimalne karakte. strujanja Poštujte lokalne propise Dijelovi kanala od bijele plastike, teško zapaljivo Kompakt. adap. četvrt. – okr. 90°, 130 mm dubine i 136 mm visine